Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI

 

UVODNE DOLOČBE

 

Plava laguna d. d., Poreč, R. Končara 12, ID za DDV: 57444289760, (v nadaljevanju: Plava laguna) spoštuje vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov. Zbiranje, uporaba in obdelava vaših osebnih podatkov se izvaja v skladu s to politiko zasebnosti in veljavnimi zakonskimi določbami, vključno z Uredbo 2016/679 z dne 27. aprila 2016 (v nadaljevanju „Splošna uredba“) in Zakonom o izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkov (UL 42/2018).

 

V skladu z načelom transparentnosti je ta Politika namenjena osebam, na katere se podatki nanašajo, da bi imele natančne i popolne informacije o tem, katere njihove osebne podatke zbira, uporablja, predoči in na druge načine obdeluje podjetje Plava laguna ter do katere mere osebne podatke obdeluje oziroma jih bo obdelovalo. Namen te Politike je tudi, da se posamezniki, ki uporabljajo ta spletni portal, seznanijo s tveganji, pravili, zaščitnimi ukrepi in pravicami pri obdelavi osebnih podatkov in načinom uresničevanja svojih pravic glede obdelave.

 

Ta Politika velja za in se uporablja v zvezi z zbiranjem, obdelavo in zaščito vaših osebnih podatkov ter uporabo piškotkov (cookies) in podobnih analitičnih orodij ob obisku, registraciji in uporabi spletnega portala www.istriaexperience.com z vsemi poddomenami, spletnimi stranmi ter aplikacijami za mobilne telefone, ki pripadajo navedenim domenam ter katerih lastnik je podjetje Plava laguna (v nadaljevanju: spletni portal www.istriaexperience.com), aplikacijam programske opreme, katerih uporabo omogočamo prek računalnikov in mobilnih naprav (v nadaljevanju: „Aplikacije“) ter ob pošiljanju elektronske pošte, ki vsebuje povezavo do te Politike zasebnosti (v nadaljevanju skupno „Spletne storitve“).

 

Splošna pravila in pogoje uporabe spletnega portala www.istriaexperience.com urejajo ločena pravila in pogoji uporabe, ki se bodo uporabljali za vse, kar ni določeno v tej Politiki, in pod pogojem, da navedena niso v nasprotju z določbami te Politike zasebnosti.

 

OSEBNI PODATKI

Osebni podatki so vsi podatki, s katerimi je mogoče določiti vašo identiteto.

Plava laguna lahko za zagotavljanje spletnih storitev zbira nekatere od naslednjih osebnih podatkov:

 • Ime, priimek, datum rojstva, naslov, številka telefona ali mobilnega telefona, adresa e-pošte, spol;
 • Podatke o lastniku, številki in datumu poteka veljavnosti kreditne kartice;
 • Podatke o zgodovini prodaje/storniranja vavčerjev;
 • Podatke o seznamu izdanih/storniranih računov;
 • Dodatne informacije, ki jih o vas lahko prejmemo od tretjih oseb, s katerimi poslujemo (npr. naši partnerji, obrti, posamezniki, združenja, družinska kmetijska gospodarstva in drugi izvajalci storitev, s katerimi poslujemo).

 

 

PRAVNI TEMELJ ZA ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

 

Plava laguna zbira in obdeluje vaše osebne podatke le, če je izpolnjena ena od naslednjih predpostavk:

 

 • Imamo vaše dovoljenje

 

Primer: prejem spletnih novic

 

Če želite prejemati informacije o določenih potovanjih, boste na spletnem portalu www.istriaexperience.com vpisali svoj e-naslov, na katerega želite prejemati informacije in zaželeno obdobje obiska ter podatke o imenu, priimku, datumu rojstva, spolu in državi, družinskem statusu, interesih in želeni namestitvi. S klikom boste potrdili, da želite prejemati spletne novice.

 

 • Obdelava je nujna za izvršitev pogodbe, v kateri je oseba, na katero se podatki nanašajo, stranka, in da bi pred sklenitvijo pogodbe opravili vse potrebno, da izpolnimo želje osebe, na katero se podatki nanašajo.

 

Primer: spletna rezervacija

 

Pri rezervaciji storitev, ki se ponujajo na spletnem portalu www.istriaexperience.com, da bi lahko zagotovili zahtevano storitev.

 

 • Obdelava je nujna za potrebe legitimnih interesov upravljavca ali tretje osebe.

 

Primer: osebna prilagoditev vaše izkušnje

 

Podjetje Plava laguna lahko uporablja vaše osebne podatke zaradi boljšega razumevanja vaših interesov in da bi vam ponudilo še kakšne druge storitve in izdelke, ki bi vas lahko zanimali. To nam omogoča, da komunikacijo prilagodimo na način, da bi vam bila relevantna in zanimiva.

 

Lahko se zgodi, da podjetje Plava laguna zbira osebne podatke tudi zaradi drugih z zakonom določenih razlogov, kot so na primer, nujna obdelava, da bi se zaščitili ključni interesi osebe, na katero se podatki nanašajo ali ključni interesi drugih fizičnih oseb.

 

 

OSEBNI PODATKI, KI JIH ZBIRAMO

 

Podjetje Plava laguna zbira podatke pri dostopu do spletnega portala www.istriaexperience.com:

 

 1. Ob rezervaciji in nakupu storitev, zbiramo:

 

Ime, priimek, naslov prebivališča, naslov e-pošte, številko telefona, EMŠO.

Informacije o kupljenih storitvah (ali izdelkih)

 

 1. Pri dostopu do spletnega portala www.istriaexperience.com zbiramo:

 

Podatke o uporabi spletne strani;

Podatke o klikih na naše oglase, vključno s tistimi, ki so objavljeni na drugih spletnih straneh;

Obvestila o tem, kako dostopate do digitalnih storitev, npr. operacijski sistem, brskalnik, IP naslov;

 

 1. S prijavo na spletne novice, zbiramo:

 

Ime, priimek, datum rojstva, spol in državo, družinski status, interese in zaželeno namestitev.

 

 

Razen od oseb, na katere se podatki nanašajo, lahko podjetje Plava laguna zbira tudi podatke iz drugih virov, in to v navedenih primerih:

 

 • če registracijo opravite prek družbenih omrežij npr. Facebook, Google+, soglašate, da bomo uporabili vaše uporabniške podatke, na primer vaše ime, priimek, e-poštni naslov ali druge podatke, ki ste jih odobrili deliti.

 

V primeru, da podjetju Plava laguna delite podatke drugih oseb, je treba biti pozoren na:

 

 • Podjetje Plava laguna uporablja podatke o drugih osebah, ki nam jih posredujete, kot so na primer osebe, ki so vključene v rezervacijo storitve;
 • Ko dostavite podatke o drugih osebah, morate biti prepričani, da se navedene osebe s tem strinjajo in da imate pooblastila, da to storite v njihovem imenu. Kadar koli je to mogoče, morate poskrbeti, da so navedene osebe spoznane z obdelavo osebnih podatkov iz te Politike zasebnosti.

 

 

KAKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

 

Zbrane podatke podjetje Plava laguna obdeluje z namenom, za katerega so navedeni podatki posredovani in/ali z namenom, ki je utemeljen na legitimnem interesu, ki izhaja ali je povezan z uporabo spletnega portala www.istriaexperience.com in zagotavljanjem želenih storitev.

 

Glede na to lahko podjetje Plava laguna uporablja vaše osebne podatke, da bi:

 • Nudilo storitve, ki ste jih zahtevali, npr. rezervacijo izletov, transferjev;
 • Nudilo podatke, ki ste jih zahtevali glede storitev, ki jih nudimo;
 • Da bi olajšalo uporabo spletnega portala www.istriaexperience.com z odpravo potrebe po pogostem vpisovanju istih podatkov;
 • Da bi pripomoglo k prilagoditvi vsebin, ki so najbolj pomembne za izpolnjevanje vaših želja oziroma za namen prilagoditve spletnega portala vašim osebnim željam in interesom – če ne želite prejemati osebno prilagojenih vsebin, imate vedno možnost ugovora, in sicer tako, da prilagodite vaše spletne nastavitve, ali da se nam oglasite prek telefona ali e-pošte, da bi posodobili naše podatke;
 • Poslalo obvestila o pomembnih novicah o spletnem portalu;
 • Preprečilo prevare ali druge prepovedane ali nezakonite dejavnosti;
 • Zaščitilo varnost in integriteto spletnega portala www.istriaexperience.com in družbe Plava laguna.
 • Za marketinške in promocijske namene:
 • da bi vas kar se da dobro razumeli kot stranko in vam prilagodili svoje storitve in marketinško komunikacijo, lahko podjetje Plava laguna kombinira osebne podatke, ki jih je zbralo pri prodaji storitev s podatki, ki jih je zbralo na svojih spletnih straneh, aplikacijah ali drugih virih,
 • da vam pošiljamo obvestila o novih storitvah, posodobljenih storitvah, dogodkih in posebnih ponudbah, za katere menimo, da bi vas lahko zanimale;
 • da pošiljamo obvestila o drugih podjetjih in izdelkih, za katere menimo, da bi vas lahko zanimala, a le, če ste se predhodno strinjali s to vrsto komunikacije,
 • marketinške raziskave z namenom izboljšanja naših storitev, pri čemur imate vedno možnost zavrniti sodelovanje.

 

 

KDO LAHKO VIDI VAŠE PODATKE?

 

Podjetje Plava laguna ne prodaja, daje v najem ali posoja vaših osebnih podatkov tretjim osebam.

 

Podjetje Plava laguna lahko deli podatke z zanesljivimi partnerji, ki za nas opravljajo določene storitve, kot je na primer vzdrževanje IT sistema, marketinške kampanje, obdelave plačil.

 

V vsakem primeru, ko mora podjetje Plava laguna deliti zbrane osebne podatke, zahtevamo, da se jih zaščiti in da se ti podatki ne uporabljajo za marketinške namene.

 

KAKO ZAŠČITITI VAŠE PRAVICE?

 

Pravico imate zahtevati kopijo vseh vaših osebnih podatkov, ki smo jih zbrali, podatke, ki smo jih zbrali ob rezervaciji pa lahko vidite na sami rezervaciji. Če želite kopijo ostalih podatkov, ki smo jih zbrali od vas, nam lahko pišete in pri tem navedete vse podrobnosti, da bi nam pomagali identificirati in locirati vaše osebne podatke. Dostava osebnih podatkov je brezplačna, a si podjetje Plava laguna pridržuje pravico zaračunati razumno nadomestilo, če gre za posebne zahteve, kot je na primer več kopij, poseben format ali podobno.

 

Želimo, da bi bili vsi vaši podatki pravilni in posodobljeni, če pa opazite, da je kateri od podatkov, ki jih imamo, napačen, vas prosimo, da nam to sporočite.

 

Radi bi vas tudi opozorili, da imate pravico do popravka in brisanja vaših osebnih podatkov, kakor tudi pravico do nasprotovanja obdelavi osebnih podatkov. Podjetje Plava laguna bo vaše osebne podatke popravilo ali izbrisalo, razen če bi jih moralo zadržati zaradi legitimnih pravnih ali poslovnih interesov.

 

Če ugovarjate obdelavi, uporabi ali hrambi vaših osebnih podatkov, brez zadržkov stopite z nami v stik. Če ne boste zadovoljni z našim odgovorom, imate možnost, da stopite v stik z nadzornim organom Agencije za zaščito osebnih podatkov.

 

Vsi zahtevki in pripombe glede osebnih podatkov, ki jih zbira podjetje Plava laguna, se pisno vložijo pri pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov. Zahtevek mora vsebovati e-naslov, ki ste ga sporočili ob registraciji, kakor tudi e-naslov, na katerega želite prejeti odgovor (če ta ni enak e-naslovu, s katerega ste poslali zahtevek). Podjetje Plava laguna vam bo dostavilo podatke v razumnem roku, in sicer prek e-pošte na e-naslov, ki ste ga navedli na zahtevku.

 

Naslov uradnika za zaščito osebnih podatkov podjetja Plava laguna je: dpo@plavalaguna.com

 

Opozarjamo vas, da pred obdelavo vašega zahtevka, od vas lahko zahtevamo dodatne informacije, da bi preverili vašo identiteto. Več informacij lahko zahtevamo tudi, da bi ugotovili, ali imate dovoljenje, da zahtevek pošiljate v imenu drugih oseb.

 

 

VARNOST VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

 

Popolnoma smo zavezani varovanju podatkov pred nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem ali brisanjem, ne glede na lokacijo shranjevanja ali obdelave, pa tudi oblike, v kateri se nahajajo. Podjetje Plava laguna uporablja storitve zanesljivih IT partnerjev, ki so obvezani spoštovati visoke standarde IT zaščite.

 

Podjetje Plava laguna uporablja priznane standarde informacijske varnosti:

 • izvajamo tehnične in organizacijske ukrepe zaščite, ki se temeljijo na tveganjih,
 • minimaliziramo izpostavljenost podatkov,
 • preverjamo zbiranje informacij, shranjevanje in način obdelave,
 • kjer je to mogoče, podatke ščitimo s pseudonimom in spreminjamo v anonimno obliko,
 • testiramo organizacijske in tehnične zaščitne ukrepe,
 • dostop do osebnih podatkov omejujemo na zaposlene, pogodbene sodelavce in zastopnike, katerim so dovoljenja za uporabo osebnih podatkov odobrena le omejeno, nadzirano na podlagi uporabniških nalog in ki so dolžni spoštovati stroge pogodbene obveznosti o zaupnosti.

Podjetje Plava laguna sprejema vse ukrepe, ki bi lahko pripomogli k prepoznavanju težav in tudi vse ukrepe, ki bi lahko zmanjšali morebitno škodo.

Ne pozabite, da ste pri varnosti naš partner. Pozivamo vas, da sprejmete vse ukrepe, da bi bili vaši osebni podatki varni (vključno z vašim geslom) in da se po končani uporabi vedno odjavite s spletnega portala.

Če bodo osebni podatki, ki jih obdelujemo, preneseni izven Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, ker bi bilo to nujno za tehnično izvedbo storitev, ki jih je zahteval uporabnik, bo podjetje Plava laguna sprejelo ukrepe, da osebe, s katerimi se ti podatki delijo in, ki se nahajajo izven EU, sprejmejo primerne zaščitne ukrepe glede navedenih podatkov in da bodo podatki primerno zaščiteni glede na to Politiko zasebnosti.

 

OBDOBJE HRANJENJA OSEBNIH PODATKOV

 

Obdobje, v katerem bo podjetje Plava laguna hranilo osebne podatke, je omejeno na strogi minimum i skladno s tem podjetje Plava laguna predpisuje roke hranjenja in periodičnega preverjanja določenih osebnih podatkov, da jih ne bi zadrževali dlje, kot je nujno potrebno zaradi izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani.

 

Po preteku roka bo podjetje Plava laguna osebne podatke izbrisalo, če pa so podatki potrebni za namen izdelave statističnih kazalcev, analizo in arhiviranje oziroma kakršen koli drugi legitimni interes podjetja Plava laguna, bomo sprejeli vse ukrepe, da bi osebne podatke spremenili v anonimno obliko.

 

 

UPORABA PIŠKOTKOV

 

Podjetje Plava laguna uporablja orodja, s pomočjo katerih analizira uporabo spletnega portala www.istriaexperience.com in s pomočjo katerih lahko zbira določene informacije o vas ter tako pridobi vpogled v potrebe obiskovalcev in/ali uporabnikov ter s tem izboljša kakovost svoje ponudbe.

 

Za ta namen uporabljamo tako imenovane piškotke, kakor tudi dodatna orodja.

 

Uporabnik in/ali obiskovalec lahko z nastavitvami na svojem računalniku oziroma z nastavitvami brskalnika, ki ga uporablja, zavrne ali izbriše piškotke. Vendar to lahko privede do tega, da nekaterih funkcij spletnega portala www.istriaexperience.com ne boste mogli v popolnosti uporabljati.

 

Navedena orodja zbirajo in shranjujejo nekatere tehnične podatke, tudi IP naslov uporabnika in/ali obiskovalca.

 

Več o piškotkih in drugih orodjih, ki jih uporabljamo, lahko preberete tukaj.

 

 

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

 

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, s katerimi upravlja podjetje Plava laguna ali druga organizacija, ki ima svojo posebno politiko zasebnosti. Opozarjamo vas, da si ogledate njihove pogoje uporabe in politiko zasebnosti, preden jim sporočite kakršne koli osebne podatke, saj podjetje Plava laguna ne prevzema odgovornosti za te spletne strani ali organizacije, ki z njimi upravljajo.

 

 

DRUŽBENA OMREŽJA

 

Ta spletna stran lahko uporablja določene elemente družbenih omrežij, kot so Facebook, Google+, Pinterest in drugi, ki imajo svojo posebno politiko zasebnosti. Opozarjamo vas, da si ogledate njihove pogoje uporabe in politiko zasebnosti, preden jim sporočite kakršne koli osebne podatke, saj podjetje Plava laguna ne prevzema odgovornosti za te spletne strani ali organizacije, ki z njimi upravljajo.

 

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

 

Ta Politika zasebnosti zamenjuje vse predhodne različice.

 

Politika zasebnosti je zadnjič posodobljena: v maju 2018.

 

Podjetje Plava laguna si v vsakem trenutku pridržuje pravico spremembe, modificiranja in/ali dopolnitve te Politike zasebnosti. Vse spremembe Politike bomo objavili na spletnem portalu www.istriaexperience.com, v primeru pomembnejših sprememb pa vas bomo o tem obvestili na jasen in razumljiv način.

Potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!

logo_istra
logo_uhpa
logo_tripadvisor